Japonská souprava


... pro profesionály


... pro lepší hráče


česká závodní hra


komplet pro začínající


barevné kameny


Mini-go (180+180)


nabídka go materiálu


česká go literatura

Chcete to také zkusit?

Vyberte si potřebný
go materiál a můžete začít.

NABÍDKA


OBJEDNÁVKA


Víte, co je to go?

Motto : ”Jsou-li šachy hra královská, je go hra císařská”

Výklad základních pravidel hry go je v podstatě návodem ke hře. Neklade si za cíl vychovat mistry (k tomu slouží jiné, odborné knihy), ale chce seznámit širokou veřejnost se zajímavou, vysoce logickou hrou, která v mnohém předčí i šachy a plně uspokojí jako zábava doma i ve školních družinách a klubech i jako soutěžní či závodní hra.

Druhé, rozšířené vydání obsahuje také pravidla dalších deskových her včetně různých zábavných variant hry go. Pro ty z vás, které hra go zaujme, je připraven výběr her, samolepek a literatury, a to jak pro začátečníky, tak i pro zkušenější či zkušené hráče. v části   03 - Hry, literatura, samolepky

Základní informace o hře go

Go je desková hra pro dva hráče. Tak jako šachy a mezinárodní dáma patří mezi tzv. velké deskové hry. Počet možných variant má go mnohonásobně vyšší, ale jeho pravidla jsou jednodušší a snadno se zapamatují. Možnost dávání náskoku (handicapu) slabšímu umožňuje vyrovnanou hru i různě silným hráčům. O co jednodušší pravidla go má, o to větší zůstává prostor pro rozvinutí kombinačních schopností hráčů.

Go pochází z Dálného východu, jeho stáří se odhaduje na 4-5 tisíc let a je tedy nejstarší deskovou hrou na světě. Dnes se hraje prakticky na celém světě. Kromě mnoha mezinárodních turnajů se hrají i mistrovství Evropy a amatérské i profesionální mistrovství světa a rovněž amatérské mistrovství světa juniorů.

Go je boj o území a zajatce. Hrací deska (goban, gojovnice) je síť pravoúhlých linií, které vytvářejí pro hru důležité průsečíky. Kameny jsou černé a bílé a při hře je hráči střídavě pokládají na průsečíky desky, popřípadě je odebírají.

Go hraje více než 40 miliónů příznivců na světě. Členem Evropské federace go (EGF) i světové federace (IGF) je také Česká asociace go (ČAGo), jejíž hráči kromě účastí na MS a ME hrají každoročně mistrovství republiky seniorů i juniorů.

Go kultivuje sílu myšlení a sílu ducha. Partie je možno zapisovat a dále studovat. Většina pořádaných turnajů u nás i v zahraničích je 2-3 denních, hraje se o víkendech a k účasti na nich většinou není třeba mimořádného volna.

Go se hraje v klubech po celé republice, ale aktivně se na činnosti podílí i řada jednotlivců z míst, kde kluby dosud nevznikly. Kluby i jednotlivci se sdružují v ČAGo koordinující především turnaje, mezistátní utkání i účast předních hráčů na vrcholových soutěžích MR, ME a MS seniorů a juniorů.

Go se hraje při turnajích ”na čas”. Používají se šachové hodiny, čas je určován podle kvality turnaje v rozmezí od 40 minut do 3 hodin pro každého hráče na celou partii. Po spotřebování stanoveného času však hráč neprohrává, ale následující tahy musí hrát již v určeném limitu (30–60 s) na každý tah. Časový limit odpočítává rozhodčí a hráč je při nedodržení tohoto limitu diskvalifikován. V současné době se tento způsob ale téměř nepoužívá. Hráč si nastaví určený čas a v něm musí sehrát určitý počet tahů. Pokud to nestihne, prohraje na čas jako v šachu.

Go partie lze zapisovat a to podle notace obdobně jako v šachu. Je možno zapsat tah jako průsečík, kam hráč pokládá kámen, např. d4, m16, c8, r16 ap. nebo graficky, zapsáním pořadového čísla tahu na příslušný průsečík na předtištěný formulář, případně na čtverečkovaný papír. Čísluje se každý tah, resp. položení každého černého i bílého kamene.

Go se hraje na celém světě dnes na deskách 19x19 linií při průměru kamenů cca 20-22 mm, kterých je ke hře zapotřebí asi 160 černých a 160 bílých. Průsečíků je sice 361, ale řada z nich po skončení utvoří území a tudíž zůstane neobsazena. Dojde-li přesto k použití všech kamenů, hráči si mezi sebou vymění zajatce a mohou pokračovat.

Go lze hrát i na desce menší. Pro děti a začátečníky je to dokonce vhodnější. Partie na desce 13x13 je podstatně kratší a začátečník při ní neztrácí celkový přehled tak snadno, jako na desce 19x19. Lépe se na ní pochopí i princip hry a základní strategie i taktika hry.

Go 13x13 (mini go, dámské go) se liší pouze ve strategii a taktice celkového pojetí boje. Výklad pravidel i pojmů je naprosto shodný. I toto ”mini go” má své samostatné turnaje včetně mistrovství Evropy. Kromě dalších speciálních druhů go je velmi často používáno ke hře desky (gobanu) 9x9. Pro děti zvláště v předškolním věku je hra na této desce dostatečně přehledná a pro zkušenější skýtá příjemnou změnu a zábavu. Na Internetu je k dosažení hra Igowin - go na desce 9x9 - v počitačové podobě. Můžete si ji stáhnout i z naší stránky zde, a zahrát si proti počítači. Jak se partie zahájuje i možné pokračování do 100. tahu můžete vidět zde.

Go pravidla jsou velmi jednoduchá. Dovoleno je téměř vše. Hra má prakticky pouze 2 zákazy a 1 výjimku. Základy lze pochopit za půl hodiny, radost ze hry můžeme mít za hodinu a první (handicapový) turnaj můžete hrát už třeba za týden.

Go lze nejrychleji pochopit při praktické ukázce zkušenějšího hráče, nejlépe v klubu či při turnaji. Go vás nemusí zaujmou ihned. S hrou go se rovněž hrají ”piškvorky”, které jistě potěší i ty nejmladší. Orientální názvy ”gomoku” (běžné, obyčejné piškvorky) nebo ”ninuki” (piškvorky s braním) se zdají složitější, než je vlastní hra. Go vás jistě zaujme hned či později.

ZPĚT  -  VÝSLEDKY -  MENU